Black lives matter Of course!

Het is goed en terecht dat er (nu) zoveel aandacht is voor #racisme, #ookinNL. Het is jammer dat door de vorm van het protest waardoor er – in Amsterdam – geen #anderhalvemeter afstand werd gehouden, de aandacht verschoof. Het #belang ervan is er niet minder om. Ik hoop dat dat beklijft. (Bron: Twitter)

Inmiddels zijn er overal manifestaties geweest, waarbij zowel deelnemers als bestuurders hun best hebben gedaan deze #coronaproof te houden. Het kan dus wel!

Geplaatst in blog, juni, samenleving | Een reactie plaatsen

Anderhalvemetersamenleving

Het is een prachtig woord voor scrabble of wordfeud… Of het in de praktijk ook echt gaat werken zal moeten blijken. Het beste lukt dat ’s morgens in alle vroegte of virtueel, maar daar kunnen we ons niet toe (blijven) beperken.

Benieuwd wat dit voor gevolgen zal hebben op begroetingsrituelen, maar ook op sport en dans. Wellicht ontstaan er wel heel nieuwe varianten…

Geplaatst in blog, mei, samenleving | Een reactie plaatsen

Verandering kost tijd

Het klimaat houdt ons bezig. In een paar jaar tijd is het besef dat we daar iets mee moeten zowel in de samenleving als in de politiek redelijk gemeengoed geworden. De pioniers roepen dat al jaren. Zij hebben de functie van aanjagers. Het is opmerkelijk hoeveel onderwerpen, die we nu normaal vinden vroeger heel wat strijd hebben opgeleverd. Algemeen kiesrecht, voor vrouwen met name. Werkende vrouwen.  Koopzondagen. Rookvrije ruimtes. Etc.

Zo zal het ook met het klimaat gaan. Electra ipv gas, minder vlees eten, minder vliegen vast ook. Toch gebeurt dat in de ogen van de pioniers steeds veel te langzaam en te laat. Maar het gebeurt wel. Verandering kost nu eenmaal tijd. Komt goed!

 

Geplaatst in herfst, okt, samenleving | Een reactie plaatsen

Eigen initiatief werkt het best!

“Naast #eenzamejongeren riep ze ook #maatjegezocht in het leven. Zo kunnen eenzame jongeren afspreken met iemand via Twitter. “Tweet #maatjegezocht met woonplaats en je leeftijd”, schrijft Nadï. “En wie weet…”” (Bron: NOS)

Wat een prachtig bewijs dat het nog het beste werkt als je zelf een stap zet! Er zijn volop initiatieven, maar die moeten wel bij je passen. Je hebt er moed voor nodig om een initiatief te nemen, maar die wordt beloond! Klasse @nadivdw! #eenzamejongeren #maatjegezocht

Geplaatst in algemeen | Een reactie plaatsen

Niet alles hoeft door de staat te gebeuren!

Maarten van der Weijden heeft onze harten gestolen met de immense prestatie die hij heeft geleverd. En daarmee een flink bedrag opgehaald tbv kankeronderzoek. Bij het volgen van zijn tocht online, las ik soms de reacties eronder. Er zijn mensen, die vinden dat het beter is als al het geld dat nodig is door de staat wordt geleverd (wij dus)……

Natuurlijk moet dat gebeuren voor een substantieel deel en dat gebeurt ook via het NKI, maar het feit dat de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen of je iets belangrijk vindt zo populair is, bewijst dat dit veel beter werkt. Je laat je betrokkenheid zien bij het onderwerp en je bewondering voor degene, die de prestatie heeft geleverd. Houden zo!

ik geef alles doneer jij?
NKI
KWF

 

Geplaatst in blog, juni, zomer | Een reactie plaatsen

Pragmatisch klimaatbeleid

Je zou verwachten dat bij zoiets belangrijks als de opwarming van de aarde met al haar huidige en toekomstige bijverschijnselen er samenleving- en kamerbreed gezocht wordt naar mogelijkheden om daar slim mee om te gaan.

Dat vraagt om pragmatisme zodat we in ieder geval de goede richting op gaan. Om een gesprek tussen klimatologen, economen en politici met als doel een haalbaar en breed gedragen actieplan. Om elkaar serieusnemen. Het zou geen wedstrijd moeten zijn tussen voor- en tegenstanders van vergaand klimaatbeleid.

Geplaatst in algemeen, blog, lente, mei, samenleving | Een reactie plaatsen

Spotlight op gematigdheid

“De vraag is waardoor het komt dat mensen meer polarisatie ervaren. Volgens de kersverse Denker des Vaderlands Daan Roovers spelen media daarbij een belangrijke rol. “Media vinden het leuk om in programma’s mensen met een tegengestelde mening tegenover elkaar te zetten. Nuance is niet sexy, waardoor extreme opvattingen meer aandacht krijgen.”” (Bron: NOS)

De extreme stemmen krijgen aan alle kanten meer aandacht, hoewel ze ver in de minderheid zijn. Daan Roovers, de nieuwe Denker des Vaderlands is iemand, die de redelijke en gematigde stemmen voor het voetlicht wil halen. Interesant dat zij gekozen is. Actueel ook.

Daan Roovers

Geplaatst in apr, blog, lente | Een reactie plaatsen

Nowaste

We schijnen – nog steeds – veel eten weg te gooien. En dan ook nog op de verkeerde plek. Ik ben opgegroeid in een tijd, dat restjes vanzelfsprekend verwerkt werden in de maaltijd van de volgende dag. Sterker nog die werden vaak meer gewaardeerd dan de oorspronkelijke gerechten. Of er altijd zoveel vitamines in overgebleven waren weet ik niet, maar weggooien was niet aan de orde. We zijn waarschijnlijk te welvarend geworden…

Ik ben geen voorstander van regels van bovenaf of van andersoortige betuttelende reacties. Des te meer van vindingrijke initiatieven en apps, die mensen laten profiteren van een andere benadering van voedsel. Wellicht brengt dat hen zelf ook op ideeën.

Te lekker om weg te gooien

 

Geplaatst in blog, lente, mrt, samenleving | Een reactie plaatsen

Spijbelen

Er is een nieuw woord ontstaan: #klimaatspijbelen Of dat een goed alternatief voor een schooldag is, daarover verschillen de meningen nogal. Niet alleen bij ouders. Het aardige aan dit fenomeen is dat het mensen aan het denken zet en afwegingen laat maken. Als ze er een dure reis voor moeten maken of een opstel, wordt de animo al gauw een stuk minder.

Veel jongeren hebben zelf ook wel moeite met de consequenties op persoonlijk gebied. Geen of minder vlees eten, de kachel lager zetten, korter douchen, meer fietsen en met openbaar vervoer reizen, minder vliegreizen maken etc. Het is makkelijk om te roepen dat de vervuiler moet betalen, maar wat als mensen dat als consumenten uiteindelijk zelf blijken te zijn en geconfronteerd worden met hogere prijzen?

De winst van zo’n klimaatspijbeldag is misschien niet eens of het beleid substantieel verandert. Jongeren denken al gauw wat simpeler over de de consequenties, dan politici en beleidsmakers. De grootste winst zit in de gesprekken, die er uit voortkomen. Idealiter wordt er over en weer geluisterd naar zorgen en argumenten en worden de mensen met zorgen betrokken bij de realisatie van hun wensen.

Zij-instromers

Geplaatst in feb, samenleving, winter | Een reactie plaatsen

Goede voornemens

Een nieuw jaar, een schone lei, stimuleert altijd om je beste beentje voor te zetten. En er zijn heel wat onderwerpen waar we ons op kunnen storten. Behalve de vaste prik van stoppen met roken, afvallen en minder alcohol worden we nu ook via de media gestimuleerd om duurzamer te leven, te (be)sparen en sowieso gezonder te leven: de schijf van vijf en meer bewegen.

Wat je ook kiest, laat je niet ontmoedigen als het een keertje niet lukt. Smokkeldagen horen erbij. En belonen ook. Sommige mensen hebben de druk van  social media of een app nodig. Anderen veranderen hun gedrag bij voorkeur in stilte. Kies wat bij je past! En vergeet vooral niet (meer) te genieten van wat je wel mag en kunt doen!

Stoppen met roken
Afvallen
(Even) geen alcohol
Duurzamer leven
Besparen
(Consu)minderen
Schijf van Vijf
Meer Bewegen

Geplaatst in blog, jan, winter | Een reactie plaatsen