Eigen initiatief werkt het best!

“Naast #eenzamejongeren riep ze ook #maatjegezocht in het leven. Zo kunnen eenzame jongeren afspreken met iemand via Twitter. “Tweet #maatjegezocht met woonplaats en je leeftijd”, schrijft Nadï. “En wie weet…”” (Bron: NOS)

Wat een prachtig bewijs dat het nog het beste werkt als je zelf een stap zet! Er zijn volop initiatieven, maar die moeten wel bij je passen. Je hebt er moed voor nodig om een initiatief te nemen, maar die wordt beloond! Klasse @nadivdw! #eenzamejongeren #maatjegezocht

Geplaatst in algemeen | Een reactie plaatsen

Niet alles hoeft door de staat te gebeuren!

Maarten van der Weijden heeft onze harten gestolen met de immense prestatie die hij heeft geleverd. En daarmee een flink bedrag opgehaald tbv kankeronderzoek. Bij het volgen van zijn tocht online, las ik soms de reacties eronder. Er zijn mensen, die vinden dat het beter is als al het geld dat nodig is door de staat wordt geleverd (wij dus)……

Natuurlijk moet dat gebeuren voor een substantieel deel en dat gebeurt ook via het NKI, maar het feit dat de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen of je iets belangrijk vindt zo populair is, bewijst dat dit veel beter werkt. Je laat je betrokkenheid zien bij het onderwerp en je bewondering voor degene, die de prestatie heeft geleverd. Houden zo!

ik geef alles doneer jij?
NKI
KWF

 

Geplaatst in blog, juni, zomer | Een reactie plaatsen

Pragmatisch klimaatbeleid

Je zou verwachten dat bij zoiets belangrijks als de opwarming van de aarde met al haar huidige en toekomstige bijverschijnselen er samenleving- en kamerbreed gezocht wordt naar mogelijkheden om daar slim mee om te gaan.

Dat vraagt om pragmatisme zodat we in ieder geval de goede richting op gaan. Om een gesprek tussen klimatologen, economen en politici met als doel een haalbaar en breed gedragen actieplan. Om elkaar serieusnemen. Het zou geen wedstrijd moeten zijn tussen voor- en tegenstanders van vergaand klimaatbeleid.

Geplaatst in algemeen, blog, lente, mei, samenleving | Een reactie plaatsen

Spotlight op gematigdheid

“De vraag is waardoor het komt dat mensen meer polarisatie ervaren. Volgens de kersverse Denker des Vaderlands Daan Roovers spelen media daarbij een belangrijke rol. “Media vinden het leuk om in programma’s mensen met een tegengestelde mening tegenover elkaar te zetten. Nuance is niet sexy, waardoor extreme opvattingen meer aandacht krijgen.”” (Bron: NOS)

De extreme stemmen krijgen aan alle kanten meer aandacht, hoewel ze ver in de minderheid zijn. Daan Roovers, de nieuwe Denker des Vaderlands is iemand, die de redelijke en gematigde stemmen voor het voetlicht wil halen. Interesant dat zij gekozen is. Actueel ook.

Daan Roovers

Geplaatst in apr, blog, lente | Een reactie plaatsen

Nowaste

We schijnen – nog steeds – veel eten weg te gooien. En dan ook nog op de verkeerde plek. Ik ben opgegroeid in een tijd, dat restjes vanzelfsprekend verwerkt werden in de maaltijd van de volgende dag. Sterker nog die werden vaak meer gewaardeerd dan de oorspronkelijke gerechten. Of er altijd zoveel vitamines in overgebleven waren weet ik niet, maar weggooien was niet aan de orde. We zijn waarschijnlijk te welvarend geworden…

Ik ben geen voorstander van regels van bovenaf of van andersoortige betuttelende reacties. Des te meer van vindingrijke initiatieven en apps, die mensen laten profiteren van een andere benadering van voedsel. Wellicht brengt dat hen zelf ook op ideeën.

Te lekker om weg te gooien

 

Geplaatst in blog, lente, mrt, samenleving | Een reactie plaatsen

Spijbelen

Er is een nieuw woord ontstaan: #klimaatspijbelen Of dat een goed alternatief voor een schooldag is, daarover verschillen de meningen nogal. Niet alleen bij ouders. Het aardige aan dit fenomeen is dat het mensen aan het denken zet en afwegingen laat maken. Als ze er een dure reis voor moeten maken of een opstel, wordt de animo al gauw een stuk minder.

Veel jongeren hebben zelf ook wel moeite met de consequenties op persoonlijk gebied. Geen of minder vlees eten, de kachel lager zetten, korter douchen, meer fietsen en met openbaar vervoer reizen, minder vliegreizen maken etc. Het is makkelijk om te roepen dat de vervuiler moet betalen, maar wat als mensen dat als consumenten uiteindelijk zelf blijken te zijn en geconfronteerd worden met hogere prijzen?

De winst van zo’n klimaatspijbeldag is misschien niet eens of het beleid substantieel verandert. Jongeren denken al gauw wat simpeler over de de consequenties, dan politici en beleidsmakers. De grootste winst zit in de gesprekken, die er uit voortkomen. Idealiter wordt er over en weer geluisterd naar zorgen en argumenten en worden de mensen met zorgen betrokken bij de realisatie van hun wensen.

Zij-instromers

Geplaatst in feb, samenleving, winter | Een reactie plaatsen

Goede voornemens

Een nieuw jaar, een schone lei, stimuleert altijd om je beste beentje voor te zetten. En er zijn heel wat onderwerpen waar we ons op kunnen storten. Behalve de vaste prik van stoppen met roken, afvallen en minder alcohol worden we nu ook via de media gestimuleerd om duurzamer te leven, te (be)sparen en sowieso gezonder te leven: de schijf van vijf en meer bewegen.

Wat je ook kiest, laat je niet ontmoedigen als het een keertje niet lukt. Smokkeldagen horen erbij. En belonen ook. Sommige mensen hebben de druk van  social media of een app nodig. Anderen veranderen hun gedrag bij voorkeur in stilte. Kies wat bij je past! En vergeet vooral niet (meer) te genieten van wat je wel mag en kunt doen!

Stoppen met roken
Afvallen
(Even) geen alcohol
Duurzamer leven
Besparen
(Consu)minderen
Schijf van Vijf
Meer Bewegen

Geplaatst in blog, jan, winter | Een reactie plaatsen

Alles op z’n tijd

Het verhaal van Sinterklaas

Toen de commotie een aantal jaren geleden begon, begreep ik niet wat mensen tegen het Sinterklaasfeest in die vorm konden hebben. Het was – en is nog steeds – een ongelooflijk leuke traditie met veel blije kinderen, een toneelstuk, dat door ouders en andere volwassenen vol enthousiasme wordt meegespeeld. Sinterklaas, maar vooral de Pieten worden op handen gedragen. Ze zien er anders uit, dan men gewend is. Dat is een deel van de charme. Niemand ziet wie ze in werkelijkheid zijn. Zo’n leuk feest, wat kan men daar nou tegen hebben?

Het probleem zit in het feit dat mensen liever geen ‘zwarte piet’ genoemd willen worden als ze zich niet als zodanig manifesteren. Als je van nature donker bent kun je daar niets aan veranderen. Wellicht is het tijd om eens te kijken wat nou het leuke aan die Pieten is. Ze zijn grappig, kunnen allerlei capriolen maken en ze kunnen heel goed met kinderen omgaan. Ze zijn niet voor niets zo populair! Ze hebben speciale kleren aan, waaraan je ze kunt herkennen. En o ja ze zijn zwart. Maar dat is zeker niet het belangrijkste.

Sint bij de Berenboel

Intussen wonen er in Nederland heel wat kinderen, die donker zijn. Bij een intocht van Sinterklaas zie je als Pieten verklede kindertjes vanuit verschillende culturen. Die geven eigenlijk de nieuwe trend al aan. Als we zouden stoppen met schminken zouden we Pieten zien met roetvegen wellicht en in feestelijke Pietenkledij, met verschillende huidskleuren, omdat er onder alle mensen grappige, acrobatische kindervrienden zijn, voor wie het een eer is om als Piet op te treden.

Kwestie van tijd denk ik…

Geplaatst in cultuur, dec, samenleving, winter | Een reactie plaatsen

Als er één land is….

Volgens Van der Steenhoven heeft Nederland vanwege zijn lage ligging als geen ander belang bij een onderzoeknaar de zeespiegelstijging, waar nu landen als de VS, Australië en Groot-Brittannië in voorop lopen. Veel is nog onbekend en onzeker op dit gebied; de onzekerheidsmarges in de bestaande toekomstmodellen lopen van 0,5 tot 2,5 meter op lange termijn. (Bron: NOS)

Op zich een logisch voorstel. Maar ook de discussie hierover is van belang. Lang niet iedereen denkt hier hetzelfde over. Is dat onwetendheid, ver-van-je-bed, kop-in-het-zand, of zijn er ook visies, die nu minder voor het voetlicht komen? Juist vanwege die onzekerheid is het zaak de discussie zo breed mogelijk te voeren.

Geplaatst in herfst, nov, samenleving | Een reactie plaatsen

Ook mannen!

“Leandro Verwey, makelaar, herkent dat. Hij vertelt dat hij door het gemis van een rolmodel veel meer zelf moest uitvinden en uitzoeken. Hij wil jongeren dat nu besparen. Ook Steve Montroos, accountant, is blij met dit initiatief. “Binnen onze community liggen de kansen niet voor het oprapen, je moet twee keer zo hard je best doen om je plek te veroveren. En nu ziet men: je moet niet opgeven, want het kan.”” (Bron: NOS)

Een rolmodel is erg belangrijk. Zeker als het alternatief negatief of ondermaats lijkt te zijn. Wel oppassen dat ze geen excuus-truus worden! Beoordeel ook mannen op hun persoonlijkheid en capaciteiten, niet omdat ze zwart of LHBTI zijn, een beperking hebben of uit een andere cultuur komen.

Geplaatst in algemeen | Een reactie plaatsen