Andere betrokkenheid

“Ouders zijn op een ander punt wel steeds meer betrokken: ze zijn zich de afgelopen vijf jaar intensiever gaan bezighouden met de begeleiding van hun kind op school. Zo willen ze vaker een tussentijds gesprek met de leerkracht en stellen ze vaker kritische vragen.” (Bron: NOS)

Goed dat ouders meer betrokken zijn bij de schoolprestaties van hun kind. Vroeger was dat alleen een kleine groep. Nu wellicht ook anderen. Dat veel ouders door hun baan minder tijd hebben dan vroeger is op zich logisch. Dat vraagt om een zoektocht naar Рen opleiding van Р een ander type begeleider. Wellicht via vrijwilligersorganisaties.

DUO Onderwijsonderzoek
Movisie
VCRA