Baangarantie

“”Als gevolg van onder meer de afspraken in het Klimaatakkoord, digitalisering en de noodzakelijke verbetering van onze infrastructuur ligt er nog veel werk in het verschiet. Dat maakt de hele sector steeds aantrekkelijker voor nieuw talent.”, aldus Doekle Terpstra van Techniek Nederland.” (Bron: NOS)

Goed nieuws voor jongeren die zeker willen zijn van een baan. En voor ouders die worstelen met een VMBO-advies voor hun kind. Het wordt tijd dat baangarantie meer aandacht krijgt!

Techniek Nederland
Bouwend Nederland