Betere zorg ook financieel haalbaar

“We willen de bekostiging zo maken dat dit soort initiatieven door veel meer ziekenhuizen wordt overgenomen. Dat is goed voor de kwaliteit van de zorg, maar maakt ook dat we in Nederland betaalbare zorg kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft.” (Bron: NOS)

Goed nieuws! Fijn dat de zorg ook rendabel blijkt te kunnen zijn zonder onzinnige zorg! @Zorgautoriteit

NZa
Geen overbodige zorg