En nu Noordoost Nederland!

“Het is de bedoeling dat de lijn uiteindelijk wordt doorgetrokken naar Emmen. Dan ligt er een doorgaande treinverbinding tussen Groningen en Almelo, die een groot deel van Oost-Groningen en Oost-Drenthe ontsluit, de zogenoemde Nedersaksenlijn.” (Bron: NOS)

Goed nieuws voor het Noordoosten van het land. Een snellere verbinding met de Randstad is al in voorbereiding. Goed dat de oostkant niet vergeten wordt, en de aansluiting met Duitsland!

Ontsluiting van het Noorden