Ervaringshulp

“Doordat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen situatie krijgen ze vaak ook wat meer perspectief. “Dat is een mooie vorm om mensen alvast begeleiding te geven, terwijl ze wachten op hun reguliere behandeling en te voorkomen dat ze terugvallen.” (Bron: NOS)

Wat een prima initiatief en fantastisch dat de aansluiting met de reguliere zorg zo goed gefaciliteerd wordt. Ervaringshulp is meer dan de tijd overbruggen. Het voegt iets toe, wat professionals niet kunnen.

Enik Recoverycollege
Gemeente Utrecht WMO