Gewoon weer beginnen

“En dus luidt de boodschap: pak de dagelijkse activiteiten van vóór corona voorzichtig weer op. ,”Ik snap dat ouderen niet naar grootschalige evenementen gaan, maar het is verantwoord om meer te doen.””(Bron: AD)

Heel goed! Mensen moeten zelf ook weer actie ondernemen. Of hun omgeving. Na de eerste keer went het vanzelf weer.

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).