Jong gesport Oud gezond

“Het RIVM verwacht dat door de huidige leefstijl in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek is. Monsma: “Dat willen wij voorkomen. We hopen een goede basis te leggen voor de jeugd, zodat we op termijn ook in staat zijn om de toenemende zorgkosten te beteugelen, die de pan uit dreigen te rijzen.”” (Bron: NOS)

Het is natuurlijk geen nieuws dat je als jongere gezond moet eten en bewegen om later geen gezondheidsproblemen te krijgen. Het heeft echter een hoog ver-van-hun-bed-gehalte. Sporthelden zouden tot hen door kunnen dringen. Het proberen waard! Goed nieuws dus!

Gezonde Generatie
Gezondheidsfondsen
NOC NSF