Later selecteren

“Volgens Van Hoepen van de PO-Raad kunnen we de al bestaande kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen niet in één keer dichten: “Maar we roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs om kansrijk te plaatsen en selectie uit te stellen met bijvoorbeeld brede brugklassen.”” (Bron: RTL Nieuws)

Goed idee! Geef kinderen de tijd en de kans om op het juiste niveau te komen. Een hoger advies alleen is geen garantie. Begeleiding en extra tijd wel!

PO Raad
Jeugdjournaal