Meer ruimte

“Natuurmonumenten roept Rijkswaterstaat, Defensie, gemeenten en andere grondeigenaren op om hun gebieden toegankelijk te maken, zodat recreanten meer ruimte krijgen.” (Bron: Hart van Nederland)

Goed nieuws dat zoveel meer mensen hebben ontdekt hoe mooi het buiten is. Dat dit tegelijk ook tot filevorming leidt was te verwachten. Meer ruimte lijkt de oplossing te zijn. Goed gedrag hoort daar natuurlijk wel bij! #laatnietalsdank etc

Natuurmonumenten
laatnietalsdank