Plantaardig is booming

“Hoe is de enorme groei te verklaren? “Deels doordat consumenten bewuster zijn geworden”, zegt ING-onderzoeker Thijs Geijer. Maar volgens hem zijn de producenten net zo belangrijk: “Zij zijn producten gaan ontwikkelen die ook een volwaardig alternatief zijn voor vlees en voor zuivel.”” (Bron: NOS)

Goed nieuws dat er kennelijk ook een aardige boterham in te verdienen valt. Dat maakt de kans op succes groter. #foodenagri @ing_news #denieuwemelkboer #livekindlycollective #proteinbrewery Ook interessant is de #nationale #eiwitstrategie

Food & Agri
De Nieuwe Melkboer
The Livekindly Collective
The Protein Brewery
Nationale Eiwitstrategie