Positief signaal

“Afval bestaat niet”, zegt boer Jan Duijndam. “Wij beheren een aantal natuurgebieden en het riet en de grassen die we daar maaien, worden gebruikt als ondergrond in de stallen. Als de dieren erop gepiest en gepoept hebben, wordt het weer gebruikt als mest.” (Bron: NOS)

Mooi om te zien hoe mensen erin slagen om alles opnieuw te gebruiken. #Kringlooplandbouw is zeker een alternatief! Voor doorzetters… @hoevebiesland @boerbrunia Anderen kiezen voor emigratie. Dat kan ook.

Kringlooplandbouw
Hoeve Biesland
Boer Brunia
Weg uit Nederland