Stimuleer goed gedrag

“Boerenorganisatie LTO is er blij mee dat het onderzoek laat zien dat veel boeren al milieuvriendelijk werken, maar maatregelen moeten wel economisch verantwoord zijn. Daar ligt een rol voor consumenten, zegt LTO, want die moeten bereid zijn om meer voor producten te betalen.” (Bron: NOS)

Altijd goed om te kijken wat er wel goed gaat en dat te belonen. Bij voorkeur beleidsmatig. Consumenten betalen de prijs, die iets heeft, maar zijn wel gevoelig voor (goedkopere) alternatieven. Als die er niet zijn, of de kwaliteit ervan is duidelijk minder, hoeft dat dus geen probleem te zijn.

LTO
Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO