Terug naar vroeger

“Veel ouders moeten met creatieve oplossingen komen om het geven van thuisonderwijs te combineren met thuiswerken. In Vlissingen hebben ouders een handige oplossing bedacht: een minischool. Ouders geven bij toerbeurt les, zodat de andere ouders die dag hun handen vrij hebben.” (Bron: Omroep Zeeland)

Mooi nieuws! Handig en eigenlijk heel logisch! Zoals ooit de naschoolse opvang is begonnen. Grappig dat we nu door omstandigheden weer terugvallen op weleer.

Minischool