Veiliger naar school

Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Daardoor is het verkeer rondom scholen vaak druk en dat kan gevaarlijk zijn. Veilig Verkeer Nederland wil dat kinderen daarom met de fiets of lopend naar school gaan.” (Bron: Jeugdjournaal)

Goeie actie! Vroeger kon dat makkelijker. Er waren minder auto’s en het was veiliger op straat. De VVN komt daarom met aangepaste adviezen:

  • Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
  • Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje.
  • Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.
  • Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind over verkeer met onze leuke materialen.
  • Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

VVN Campagne