Vertrouwen in elkaar

“In het rapport Sociale Samenhang en Welzijn wordt het beeld bevestigd dat het vertrouwen in elkaar en in de instituties groeit. Zes op de tien 15-plussers zegt vertrouwen in de medemens te hebben.” (Bron: NOS)

Goed nieuws! Dat het afhankelijk is van leeftijd en opleidingsniveau is niet zo verrassend. Wel opmerkelijk dat het regionaal zo verschilt. Maar dat de politiek vaak de schuld krijgt als het tegenzit is luid en duidelijk op socialmedia te horen ….

CBS