Zichtbaar communiceren

“Op steeds meer plekken dragen mensen een mondkapje. Dit is lastig voor dove en slechthorende kinderen zoals Mae, omdat ze mensen met een kapje op slechter kunnen begrijpen. Mae wil dat mensen een doorzichtig mondkapje gaan dragen.” (Bron: Jeugdjournaal)

Goed idee! Niet iedereen beheerst de gebarentaal. Het is ook voor andere mensen prettig. Nu kun je niet zien of iemand glimlacht bijvoorbeeld….

Mondkapjes.com
HelderMondkapje.nl