Gevaarlijke ontwikkeling

Nederland is een populair land. Een kleine, doch welvarende plek met goede sociale voorzieningen. Het is geen wonder, dat mensen, die elders wonen en het minder getroffen hebben, NL als één van de ideale opties zien. Logisch dat ze dat proberen.

Zoals overal waar een toestroom van emigranten dreigt, zijn ook hier in NL voorwaarden. Niet iedereen wordt toegelaten. Mensen met een beroep waar een tekort aan is kunnen voor de duur van hun baan een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen worden tijdelijk of permanent toegelaten, afhankelijk van hun situatie en die van hun land van herkomst. Anderen krijgen geen verblijfsvergunning.

Als een verblijfsvergunning wordt geweigerd, kan men daartegen in beroep gaan. Volgt weer een afwijzing dan moet men het land verlaten. Bij de moeder van Lili en Howick verliep het ongebruikelijk. Hoewel ze maar liefst 8x een negatieve beschikking kreeg, probeerde ze toch een voet tussen de deur te houden, door haar kinderen onvindbaar te maken, toen ze het land uit werd gezet.

Dat haar kinderen uiteindelijk toch een verblijfsvergunning krijgen, ondanks eerdere weigering ligt niet aan de regelgeving of rechtsgang, maar aan de druk die via de (social) media is uitgeoefend. Een zorgelijke ontwikkeling en een verkeerd signaal omdat ongewenst gedrag beloond is.

Natuurlijk is het deze kinderen van harte gegund. Doordat hun moeder, ondersteund door professionals is blijven procederen, zitten ze het grootste deel van hun leven in Nl. Kennelijk spreken ze de taal van hun moeder niet. In Nl hebben ze natuurlijk meer kansen dan in Armenië.

Maar als zij hier kunnen blijven, kunnen wellicht anderen dat ook en daarmee maak je de wetgeving ondergeschikt aan door (social) media geuite eisen. Een gevaarlijke ontwikkeling. Zelfs in een als zeer sociaal en ruimhartig bekend staand land als Zweden zie je waar dat toe kan leiden….

Laten we ons alsjeblieft houden aan de regelingen, die er weloverwogen zijn gemaakt. Laten we mensen in hun land van herkomst ondersteunen, indien nodig en zoveel mogelijk arme landen op een zinvolle manier ondersteunen zodat men ook daar een leven kan opbouwen!

Dit bericht is geplaatst in berichten, herfst, sept. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *