Passie en efficiëncy gaan goed samen

“Trias blijkt teveel aandacht te besteden aan efficiënt werken en niet aan wat er in de jongeren omgaat.” Bron: Google / De Stentor

Er is een wijd verbreid misverstand, dat efficiency de passie verdrijft. Daardoor is er openlijk en onderdrukt verzet in welzijnskringen tegen alles met het etiket “efficiency” alsook “effectiviteit”. Effectief werken betekent dat je het doel bereikt, wat je voor ogen staat. Efficiënt werken betekent dat doen tegen een minimum aan kosten, tijd en energie. Natuurlijk zijn er mensen, die twijfelen aan de doelmatigheid van een bepaalde werkwijze. Als zij genoodzaakt zijn om de kosten te beheersen moet je dus uit kunnen leggen en vooral laten zien, waarom het wel effectief is.

Particuliere zorgaanbieders combineren passie met efficiëncy. Doen zij dat niet, dan is hun bedrijf snel ter ziele. Opmerkelijk is, dat passie vaak de reden is om voor zichzelf te beginnen, omdat diezelfde passie in een bureaucratische structuur onvoldoende ruimte krijgt. Het probleem is dus niet de efficiency en effectiviteit. Het probleem is de bureaucratie. Geef gepassioneerde hulpverleners de ruimte om datgene te doen, wat ze nodig achten, maar stimuleer hen wel om dat in een zo kort mogelijke tijd en met een maximaal effect te doen!

Dit bericht is geplaatst in lente, liberaal, mei. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *